Ritthem heeft in verhouding een groot aantal verenigingen. Hieronder vind u een overzicht. Mist u informatie of is er binnen uw vereniging iets veranderd, geef dat aan ons door via het contactformulier.


Protestantse gemeente Ritthem

De oude Hervormde Kerk in Ritthem heet sedert 2006 Protestantse Gemeente Ritthem. Het historische kerkje, een Rijksmonument, is sinds 1612 als protestantse kerk in gebruik. 2012 was dus een jubileumjaar en werd met vele activiteiten gevierd.

Samen met de Protestantse Gemeente van Nieuw- en Sint Joosland heeft de plaatselijke gemeente 1 predikant: mevr.Ds. Elly Bouman. De pastorie staat in Nieuwland.

Er zijn iedere zondag diensten op afwisselende tijden. Klik hier voor de website van de Protestantse Gemeente Ritthem.

Jannie Janse
Dorpsstraat 9
4389 TN Ritthem
T: 0118-471795
E:  maja1@zeelandnet.nl

Tennis

De tennisafdeling van Atlas beschikt over 4 tennisbanen op kunststof gras. Als de korfbalafdeling niet speelt of traint is het mogelijk om tijdens alle jaargetijden een balletje te slaan. Voor inlichtingen zie KV Atlas.

Trimgroep

Reeds vele jaren heeft Atlas een trimgroep. Deze club trimt op dinsdagavond van 19.30-20.30 uur. Gedurende de maanden april, mei, juni, augustus en september wordt er op het veld in Ritthem getrimd. Van oktober tot maart wordt in de gymzaal van Basisschool De Vlieger in de wijk Westerzicht in Vlissingen getrimd. Er is geen leeftijdsgrens. Voor inlichtingen zie KV Atlas.

Biljarten

Onder de KV Atlas is een groepje biljarters actief. Dit is op dinsdagmiddag in het clubhuis “De Globe” aan de Zuidwateringstraat. Voor inlichtingen zie KV Atlas.

Volkstuinvereniging “Kweeklust”

Als u belangstelling heeft voor een volkstuin kunt u contact opnemen met de secretaris:

J. van ’t Padje
Lambrechtsenstraat 15
4389 TL Ritthem
T: 0118-461005
E: Kweeklust@zeelandnet.nl

Sloeproeien

Sloeproeiteam De Zeeuwse Deernen bestaat uit 4 damesteams en 1 gemengd team. Er wordt getraind op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag en op zaterdagmorgen. De teams doen aan diverse wedstrijden mee door het gehele land. Tijdens de zomermaanden wordt op het Veerse Meer getraind, de sloepen liggen dan in de jachthaven De Oostwatering in Veere. Gedurende de wintermaanden wordt er op het Kanaal getraind en liggen de sloepen in Middelburg.

Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw R. Nijs, T: 06-21590845, E: vmnijs@zeelandnet.nl.

Website: www.zeeuwsedeernen.nl.

Ouderenbonden

Er zijn twee ouderenbonden, de ANBO en de PCOB die ieder een afdeling in Souburg/Ritthem hebben.
Secretariaat ANBO: Ko Geldof  Groenewoud 152, 4381 HG Vlissingen

Secretariaat PCOB:Mvr. Jopie Poppe  van Steveninckstraat 19, 4388CE Oost-Souburg E: jopiepoppe@zeelandnet.nl

Deze bonden, waarvan een ieder die de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt, lid kan worden, houden zich bezig met belangenbehartiging, het organiseren van sociaal- culturele activiteiten en het verstrekken van informatie op velerlei gebied.

Oranjevereniging “Oranje Boven”

Het bestuur van de Oranjevereniging is zeer actief. leder jaar wordt op Koninginnedag in de Dorpsstraat “het Oranjefeest” gevierd. In de ochtend zijn er diverse spelletjes voor kinderen van 4 tot 12 jaar. ’s Middags worden er volksspelen gehouden en kunnen inwoners van Ritthem deelnemen aan een puzzelrit voor (brom)fietsen en auto’s. In het begin van de avond wordt, na een concert van Brassband ONDA, een lampionoptocht gehouden. Het dorpshuis is tijdens de festiviteiten geopend. ’s Avonds is er een oranjebal in het dorpshuis.

Christelijke vrouwenclub

De christelijke vrouwenclub is een vereniging die zich tot doel stelt de sociale contacten tussen vrouwen onderling te behouden en/of te bevorderen. Eenmaal per maand wordt er op donderdagavond een bijeenkomst gehouden die openstaat voor vrouwen van allerlei gezindten. Deze bijeenkomsten worden gehouden in de consistorie van de Nederlands Hervormde Kerk en beginnen om 19.30 uur. Inlichtingen bij:

Lien Osté-de Visser
Nieuwlandseweg 5
4389 TA Ritthem
T: 0118-461565
E: veldlust5@kpnmail.nl

Ringrijdersvereniging “Ons Klaverblad”

Dit is de plaatselijke ringrijdersvereniging in Ritthem, die is aangesloten bij de Zeeuwse Ringrijders Vereniging. Er is een aantal wedstrijden die in Ritthem worden gehouden. Er wordt  zowel te paard als met de sjees gereden. Bij het ring- en sjeesjesrijden moeten er verschillende ringen gestoken worden. Het ringrijden wordt altijd in de Dorpsstraat gehouden. Bij sjeesjesrijden wordt in een ronde gereden. De Dorpsstraat, Weverstraat, Dorpsweg en Zandweg worden dan geheel afgesloten. Zowel in de Dorpsstraat, Dorpsweg en Zandweg wordt er dan een ring gestoken. (Middels tijdige aankondigingen worden de bewoners van de genoemde straten verzocht de auto’s elders te parkeren).

De secretaris is de heer E.Dellebeke, van Ginkelstraat 33, 4388 NN Oost-Souburg , T: 0118-464118, E: edellebeke@zeelandnet.nl.

Brassband “ONDA”

ONDA, Oefening Na Den Arbeid, werd op 4 augustus 1905 opgericht als fanfare en in 1974 omgezet in een brassband. ONDA oefent op donderdagavond van 19.30- 21.30 uur onder leiding van dirigent Ronny de Rooij in het voormalige gemeentehuis van Ritthem  ( “De vijf Klavers” op de hoek Dorpsstraat/ Zandweg ).

De vereniging heeft ongeveer 25 leden. Secretaris is de heer P. Osté, Zandweg 41 A, T: 0118-464566, E: ondaritthem@zeelandnet.nl.

Website: www.ondaritthem.nl

Korfbalvereniging “Atlas”

Korfbalvereniging Atlas heeft ongeveer 170 leden: niet alleen actieve korfballers, maar ook tennisleden, trimmers en biljarters. De korfballers trainen op maandag en woensdag. De veldcompetitie wordt op het eigen sportveld (kunstgras) afgewerkt, zaalkorfbal vindt in sporthal  De Belt in Oost-Souburg plaats. Atlas is lid van het KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond) en heeft 10 teams in alle leeftijdsgoepen, van senioren tot pupillen.
Atlas heeft ook een  activiteitencommissie die voor alle leeftijdsgroepen door het jaar heen van alles organiseert, zoals o.a.: toernooien, barbecue, zwemmen, een play-back show.

Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom. Voor nadere  inlichtingen kunt u contact opnemen met de secretaris:

Annelies Blok
Zuidwateringstraat 3b
4389 TT Ritthem
T: 0118-475260
E: c.blok10@kpnplanet.nl
Website: www.kvatlas.nl