Het college van B&W van de gemeente Vlissingen heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor het gebied waar o.a. het Justitieel Complex Vlissingen (inclusief toegangswegen) en een stadslandgoed moeten komen en de afronding van de Poortersweg. Het
ontwerpbestemmingsplan geeft verdere invulling aan het voorontwerp-bestemmingsplan, dat van 23 september t/m 3 november 2021 ter inzage heeft gelegen.

De doorontwikkeling van voorontwerp naar ontwerp heeft lang geduurd. Net als vele andere bouwprojecten en ontwikkelingen moest ook hier het stikstofvraagstuk worden getackeld. Het ontwerpbestemmingplan legt o.a. vast waar in het gebied bebouwing mag plaatsvinden en onder welke voorwaarden. Bijvoorbeeld hoe de gemeente het groene karakter van het landgoed vorm wil geven, versterken en uitbreiden. De reacties op het voorontwerp-bestemmingsplan zijn verzameld en voorzien van advies aan het college van B&W. Een deel van de reacties heeft voor verdere detaillering van het ontwerpbestemmingsplan gezorgd.

13 februari inloopbijeenkomst
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen’ ligt van 26 januari t/m 8 maart 2023 ter inzage. Iedereen kan tijdens die periode een zienswijze indienen. Geïnteresseerden zijn van harte welkom op maandag 13 februari 2023 in Theater de Verwachting in Ritthem. De gemeente organiseert dan een inloopbijeenkomst van 16.30 tot 19.30 uur.

Na afloop van de zienswijzeperiode verwerkt de gemeente zienswijzen en volgt er een advies aan het college van B&W om het bestemmingsplan vast te stellen. Daarna krijgt de gemeenteraad het bestemmingsplan ter vaststelling aangeboden, naar verwachting in juni 2023. Het bestemmingsplan heeft als titel ‘Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen’. Voor het daadwerkelijke landgoed gaat de gemeente op een later moment op zoek naar een nieuwe naam.
www.vlissingen.nl/lawdelta

Inzage bestemmingsplan Stadslandgoed – 13 februari 2023