Bespreken activiteiten Ritthem – 23 januari 2024 – De Dorpsraad is uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een overleg met diverse organisaties in Ritthem. Doel was om te (be)kijken of er activiteiten zijn waarbij de organisaties/verenigingen elkaar kunnen ondersteunen en/of er mogelijk overlappingen zijn in de activiteiten die gepland staan voor 2024. Door gebruik te maken van elkaars kunde, expertise en netwerk zal 2024 mogelijkheden geven aansluiting te vinden bij elkaars activiteiten en een helpende hand bieden bij hulpvragen.
1e boomplanting EBI – De Dorpsraad heeft de planting van de 1e boom bijgewoond, wat plaats vond op 29 januari 2024. Tijdens deze activiteit waren diverse organisaties aanwezig zoals het ministerie, gemeente Vlissingen, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat en de Dorpsraad. Met het planten wordt een start gemaakt met de groene inrichting van de omgeving.
Uitnodiging extra informatiebijeenkomst Ammoniakopslag – Op maandag 19 februari vindt in Nieuwdorp een extra informatiebijeenkomst plaats over de ammoniakopslag die men voornemens is in Vlissingen-Oost te realiseren. De Dorpsraad heeft al een eerdere bijeenkomst bijgewoond op 18 januari in Vlissingen en heeft op basis van de plannen die zijn gepresenteerd, veel vragen genoteerd. De Dorpsraad hoopt deze op een ander moment aan de gemeente Vlissingen en de Provincie Zeeland te kunnen stellen, aangezien tijdens de informatieavond in Vlissingen – vanwege de hoge opkomst – er geen verdieping op het onderwerp kon plaats vinden.
Bestuursvergadering Dorpsraad –  Op 22 februari 2024 staat de eerste bestuursvergadering van de Dorpsraad voor 2024 gepland. Deze zal zoals altijd, plaats vinden in de Verwachting. Aanvangstijd: 19.30 uur.
Overleg gemeente Vlissingen nieuwbouwprojecten Ritthem – Op 28 februari vindt er een overleg plaats met de gemeente Vlissingen. Doel van het overleg is om te bekijken welke mogelijkheden er zijn voor (eventuele) nieuwbouw in Ritthem.
Informatieavond Energiehub St. Jooslandsche polder – Op 28 februari vindt een informatieavond plaats van Lightsource bp over de te realiseren energiehub (zie uitnodiging bij berichten). Deze informatieavond is voor omwonenden en geeft gelegenheid tot het stellen van vragen. De Dorpsraad zal hier uiteraard ook bij aanwezig zijn.
Informatiebijeenkomst pilot Schorer-Welzingepolder 26 maart 2024 – Tijdens deze bijeenkomst worden de ontwikkelingen die al spelen in het Sloegebied (en omgeving) besproken maar ook de ontwikkelingen die er aankomen, besproken.
Informatiebijeenkomst Regionale Mobiliteitsstrategie 10 april 2024 – De afgelopen jaren hebben de Zeeuwse gemeenten, betrokken organisaties en de Provincie Zeeland toegewerkt naar de Regionale Mobiliteitsstrategie Zeeland. Vanaf 2025 kunnen reizigers in Zeeland kiezen uit een mix van (openbare) vervoermiddelen (klein en groot) en gebruikmaken van slimme apps waarin reizen gepland, geboekt en tegelijk betaald kunnen worden. Kortom, het nieuwe vervoerssysteem moet zorgen voor een betere bereikbaarheid in de gemeente Vlissingen.
Geen Zee te hoog 18 april 2024 – “Geen Zee te Hoog” is een praktijkgericht onderzoeksproject dat zich richt op het omgaan met lange termijn zeespiegelstijging langs de randen van de Westerschelde. Het onderzoek wordt uitgevoerd met subsidie van NWO (Nederlands instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek) en loopt van 2022-2026. Met het huidige wereldwijde niveau van de uitstoot van broeikasgassen is een zeespiegelstijging van 1-2 meter aan het einde van deze eeuw en een verdere stijging daarna mogelijk. De hoogte en snelheid van de zeespiegelstijging kan grote gevolgen hebben voor de waterveiligheid, het ruimtebeslag van keringen en de effecten daarvan op de omgeving.
Bezoek werkgroep Stadslandgoed 18 april 2024 – De werkgroep van de gemeente Vlissingen wat zich bezig gaat houden met de inrichting van het stadslandgoed, zal een bezoek brengen aan het gebied en hierbij bijgepraat worden door de voorzitter Leo de Visser.
Overleg met wethouder Sips over kerncentrales met Dorpsraad O-Souburg 22 april 2024 – Op verzoek van de wethouder is een gesprek ingepland om van gedachten te wisselen over de mogelijke komst van 2 nieuwe kerncentrales in Vlissingen-Oost.
Overleg JVC, ministerie, gemeente Vlissingen en Dorpsraad Ritthem – Op 8 juli staat het volgende overleg in de agenda met het ministerie, de gemeente Vlissingen en de Dorpsraad. Tijdens dit overleg zal de laatste stand van zaken gedeeld worden betreffende de plannen voor de inrichting en bouw van het nieuwe JVC complex.

 

 

Wat heeft onze aandacht…