De Dorpsraad Ritthem vergadert gemiddeld 6 keer per jaar in het dorpshuis. Deze interne vergaderingen worden niet aangekondigd en vinden in klein comité plaats. Er wordt van te voren een agenda opgesteld en er worden notulen gemaakt. Een beknopte versie is te vinden onder ‘Verslagen‘, zij zijn gerangschikt op datum.

Minstens 1 maal per jaar organiseert de Dorpsraad een Openbare vergadering waarbij de bewoners persoonlijk via een huis aan huis verspreide uitnodiging met agenda, uitgenodigd worden. Deze Openbare vergadering vind plaats in het Dorpshuis “Ons Dorpsleven” in de Dorpsstraat in Ritthem. Afhankelijk van de onderwerpen die besproken worden, zijn daar ook vertegenwoordigers van de Gemeente of andere organisaties bij aanwezig. Het is de bedoeling dat de vergadering interactief is en de bewoners worden aangemoedigd om te reageren op onderwerpen van de agenda en kunnen nieuwe onderwerpen inbrengen tijdens de rondvraag. De voorzitter van de Dorpsraad zit de vergadering voor. Van de openbare vergadering wordt een uitgebreid verslag gemaakt en is ook terug te vinden onder ‘Verslagen‘.