Sinds enige tijd heeft Ritthem een eigen ‘wijkcoördinator’ in de persoon van Matthijs Bode, werkzaam bij de Gemeente Vlissingen.

Als wijkcoördinator houdt Matthijs u op de hoogte van activiteiten van de Gemeente Vlissingen, samen met  Michelle Riemens  (ook wijkcoördinator). Zij zijn het aanspreekpunt in de wijken voor bewonersgroepen en bewonersorganisaties. Matthijs Bode neemt Paauwenburg, Groot Lammerenburg, Oost-Souburg en Ritthem voor zijn rekening en Michelle Riemens het centrum en het Middengebied.

Wat doen zij?

Wilt u graag een initiatief starten? Dan helpen zij u daarbij. Ook stimuleren ze anderen om met ideeën te komen voor hun buurt of wijk. Ze helpen u als u kansen ziet of juist problemen ervaart.

Samenwerken

De weg vinden binnen de gemeente kan soms best een zoektocht zijn. Zij hebben regelmatig contact met de wijkagent, jongerenwerkers, opbouwwerkers en de sociaal beheerders van woningcorporaties. Samen met deze en andere partners, kunnen ze helpen met het benutten van kansen en het vinden van oplossingen.

Contact

Heeft u vragen, problemen of ideeën? Voor Ritthem kunt u terecht bij in eerste instantie Matthijs Bode. U kunt hem of Michelle bereiken via e-mail wijkcoordinator@vlissingen.nl.
Meldingen over de openbare ruimte (zoals losliggende stoeptegels of niet werkende lantaarnpalen), kunt u doorgeven via de pagina Melding openbare ruimte.