Sinds de oprichting van het Dorpscomité Ritthem in 1986, nu Stichting Dorpsraad Ritthem, is het huidige Dorpsplan de derde op rij. Het laatste Dorpsplan is  geschreven voor de periode 2002-2006. Het nieuwe Dorpsplan geldt voor de periode 2010-2020. Deze periode lijkt lang, maar past binnen de looptijd van het voor ons dorp geldende bestemmingsplan en het bestemmingsplan buitengebied.

In het nieuwe Dorpsplan hebben de inwoners van Ritthem en het bijbehorende buitengebied hun visie op allerlei leefbaardheidsaspecten vastgelegd. Tot uitvoering brengen, instandhouden en de resultaten verbeteren vergt tijd en ook geduld. Het huidige nieuwe Dorpsplan is nog niet klaar. Er wordt een 32 tal acties in het Dorpsplan genoemd die allen nader uitgewerkt moeten worden. Vanaf september 2010 is de Dorpsraad bezig acties te beschrijven en vast te leggen in een plan van aanpak.

Dit plan van aanpak moet in januari 2011 gereed zijn. De dorpsraad beseft dat niet alles tegelijk aangepakt kan worden en zal prioriteiten moeten stellen. Wel hebben we onszelf opgedragen dat alle in het Dorpsplan genoemde acties in de periode 2011-2013 aangepakt worden. Dit zal in jaarplannen op de openbare vergaderingen worden gepresenteerd en de resultaten worden bespreken.

De Dorpsraad werkt graag voor u, maar liever samen met u. Wij hopen dan ook op uw medewerking om de leefbaarheid, in al zijn vormen, op peil te houden.

Voor vragen, vul het contactformulier in bij ‘Contact‘, en uw vraag zal doorgestuurd worden naar de gewenste persoon. U kunt ook direct telefonisch contact opnemen met de desbetreffende persoon, zie hiervoor ‘Dorpsraad‘.