Ritthem heeft in verhouding een groot aantal verenigingen. Hieronder vind u een overzicht. Mist u informatie of is er binnen uw vereniging iets veranderd, geef dat aan ons door via het contactformulier.


Protestantse gemeente Ritthem

KV Atlas

Volkstuinvereniging “Kweeklust”

Als u belangstelling heeft voor een volkstuin kunt u contact opnemen met de secretaris:

J. van ’t Padje
Lambrechtsenstraat 15
4389 TL Ritthem
T: 0118-461005
E: Kweeklust@zeelandnet.nl

Sloeproeien

Sloeproeiteam De Zeeuwse Deernen bestaat uit 4 damesteams en 1 gemengd team. Er wordt getraind op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag en op zaterdagmorgen. De teams doen aan diverse wedstrijden mee door het gehele land. Tijdens de zomermaanden wordt op het Veerse Meer getraind, de sloepen liggen dan in de jachthaven De Oostwatering in Veere. Gedurende de wintermaanden wordt er op het Kanaal getraind en liggen de sloepen in Middelburg.

Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw R. Nijs, T: 06-21590845, E: vmnijs@zeelandnet.nl.

Website: www.zeeuwsedeernen.nl.

Ouderenbonden

Er zijn twee ouderenbonden, de ANBO en de PCOB die ieder een afdeling in Souburg/Ritthem hebben.
Secretariaat ANBO: Ko Geldof  Groenewoud 152, 4381 HG Vlissingen

Secretariaat PCOB: Mevr. Jopie Poppe  van Steveninckstraat 19, 4388CE Oost-Souburg E: jopiepoppe@zeelandnet.nl

Deze bonden, waarvan een ieder die de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt, lid kan worden, houden zich bezig met belangenbehartiging, het organiseren van sociaal- culturele activiteiten en het verstrekken van informatie op velerlei gebied.

Oranjevereniging ‘Oranje Boven’

Het bestuur van de Oranjevereniging is zeer actief. leder jaar wordt op Koninginnedag in de Dorpsstraat “het Oranjefeest” gevierd. In de ochtend zijn er diverse spelletjes voor kinderen van 4 tot 12 jaar. ’s Middags worden er volksspelen gehouden en kunnen inwoners van Ritthem deelnemen aan een puzzelrit voor (brom)fietsen en auto’s. In het begin van de avond wordt, na een concert van Brassband ONDA, een lampionoptocht gehouden. Het dorpshuis is tijdens de festiviteiten geopend. ’s Avonds is er een oranjebal in het dorpshuis.

Christelijke vrouwenclub

De christelijke vrouwenclub is een vereniging die zich tot doel stelt de sociale contacten tussen vrouwen onderling te behouden en/of te bevorderen. Eenmaal per maand wordt er op donderdagavond een bijeenkomst gehouden die openstaat voor vrouwen van allerlei gezindten. Deze bijeenkomsten worden gehouden in de consistorie van de Nederlands Hervormde Kerk en beginnen om 19.30 uur. Inlichtingen bij:

Lien Osté-de Visser
Nieuwlandseweg 5
4389 TA Ritthem
T: 0118-461565
E: veldlust5@kpnmail.nl

Ringrijdersvereniging ‘Ons Klaverblad’

Dit is de plaatselijke ringrijdersvereniging in Ritthem, die is aangesloten bij de Zeeuwse Ringrijders Vereniging. Er is een aantal wedstrijden die in Ritthem worden gehouden. Er wordt  zowel te paard als met de sjees gereden. Bij het ring- en sjeesjesrijden moeten er verschillende ringen gestoken worden. Het ringrijden wordt altijd in de Dorpsstraat gehouden. Bij sjeesjesrijden wordt in een ronde gereden. De Dorpsstraat, Weverstraat, Dorpsweg en Zandweg worden dan geheel afgesloten. Zowel in de Dorpsstraat, Dorpsweg en Zandweg wordt er dan een ring gestoken. (Middels tijdige aankondigingen worden de bewoners van de genoemde straten verzocht de auto’s elders te parkeren).

De secretaris is de heer E.Dellebeke, van Ginkelstraat 33, 4388 NN Oost-Souburg , T: 0118-464118, E: edellebeke@zeelandnet.nl.

Brassband ‘ONDA’

ONDA, Oefening Na Den Arbeid, werd op 4 augustus 1905 opgericht als fanfare en in 1974 omgezet in een brassband. ONDA oefent op donderdagavond van 19.30- 21.30 uur onder leiding van dirigent Bart Borgt  in het voormalige gemeentehuis van Ritthem  ( ‘De Vijf Klavers’ op de hoek Dorpsstraat/Zandweg ).

De vereniging heeft ongeveer 15 leden. Secretaris is de heer P. Osté, Zandweg 41 A, T: 0118-464566, E: ondaritthem@zeelandnet.nl.

Website: www.ondaritthem.nl