De Dorpsraad heeft op 1 augustus 2023 een zienswijze ingediend tegen het ontwerp omgevingsvergunning met kenmerk 00300037, betreffende De Wolf-Cazant v.o.f., Westhoekweg 3 in Ritthem – oprichten melkgeitenhouderij d.d. 28-06-2023. 

De reden dat dorpsraad de komst van de geitenhouderij wil tegenhouden is gebaseerd op:

onderzoek wat de Dorpsraad heeft uitgevoerd door de stukken op het Gemeentehuis door te nemen,

informatie op te vragen bij diverse instanties zoals het RIVM en GGD,

informatie te verkrijgen via diverse mediabronnen zoals internet, etc.

Uit bovengenoemde verscheidenheid van informatie is naar voren gekomen dat de komst van een geitenmelkhouderij nogal wat consequenties heeft voor de directe woon-, werk- en leefomgeving voor de bewoners van Ritthem ten aanzien van locatie, gezondheid en andere dringende motivaties. 

De zienswijze moest voor 9 augustus worden ingediend bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en dat is gelukt. Zij hebben de zienswijze zowel per post als per mail ontvangen.

Naast de Dorpsraad hebben de volgende partijen ook een zienswijze ingediend: ZMF, camping De Schoone Waardin, de Partij Souburg Ritthem. Daarnaast heeft het ministerie van J&V aangegeven ook een zienswijze te willen indienen.

Via de media is er inmiddels voldoende informatie gedeeld door voor- en tegenstanders. De voortgang wordt de komende weken dan ook met interesse gevolgd.

 

Zienswijze ingediend door Dorpsraad betreffende komst melkgeitenhouderij