logo-dorpsraad-ritthemWelkom op de website van “Stichting Dorpsraad Ritthem”!

Ritthem is een kleine woonkern met ongeveer 600 inwoners, aan de Westerschelde, ten oosten van Vlissingen in Zeeland. De oude kerktoren stamt uit de 12e eeuw toen voor het eerst melding werd gemaakt van “Rietheim”. In de 18e eeuw was Ritthem een van de drie ambachtsheerlijkheden samen met Welzinge en Nieuwerve. Van de laatste twee is nauwelijks iets meer terug te vinden maar Ritthem is voornamelijk een agrarische gemeenschap gebleven en tot 1966 een zelfstandige gemeente. Daarna is Ritthem een onderdeel van de gemeente Vlissingen geworden. Voorzieningen als winkels, postkantoor en bank zijn in de loop der jaren verdwenen. De kerk en het dorpshuis zijn nog steeds in gebruik.

Behalve de rust, veiligheid en mooie omgeving zijn er ook bedreigingen. Denk hierbij aan de bedrijvigheid van Vlissingen-Oost en de tendens van krimp, zoals die ook in de rest van Zeeland plaatsvindt.

De Dorpsraad van Ritthem zet zich in voor de leefbaarheid van Ritthem. Deze website moet bijdragen aan de informatievoorziening  aan en communicatie tussen de bewoners onderling. Tevens dient de website als informatiebron voor mensen niet woonachtig in Ritthem.

Wij hopen dat u de informatie vindt die u nodig heeft. Als u aanvullingen, vragen en/of reacties heeft schroomt u dan niet om ze ons te melden via het contactformulier.